Strategia

Adiuvo rozpoczęło działalność w połowie 2013 r. Działania skupia na selekcji, rozwoju, finansowaniu i komercjalizacji innowacyjnych projektów na rynku międzynarodowym.

Projekty realizowane przez Adiuvo podążają̨ za trendami światowymi. W szczególności są to wzrastająca potrzeba wzmocnienia działań́ profilaktycznych, a nie leczenia skutków choroby, jak również̇ uczestniczenia pacjentów w procesie monitorowania stanu zdrowia i ich aktywnego udziału w leczeniu. Rozwijane przez Adiuvo nowe technologie koncentrują̨ się na:

zarządzaniu chorobą (ang. ‘diseases management’), monitorowaniu zdrowego trybu życia i leczenia przy pomocy urządzeń mobilnych;
suplementacji i żywności funkcjonalnej, czyli żywność́, która oprócz właściwości odżywczych ma także właściwości zdrowotne.

Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych w standardzie farmaceutycznym oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym i w skali międzynarodowej.

Prace badawczo – rozwojowe dla posiadanych w portfolio projektów prowadzone są w różnych krajach, w tym w UK, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Polsce, Niemczech i innych. Dotyczy to zarówno lokalizacji laboratoriów badawczych, które najczęściej prowadzone są przez głównych wynalazców poszczególnych produktów i technologii, jak również badań klinicznych prowadzonych przez renomowane ośrodki badawcze.

Aktualnie w portfolio Adiuvo znajduje się ponad 25 projektów. Wybrane produkty Grupy komercjalizowane są na ponad 20 rynkach światowych.

Znajdź nas na