Międzynarodowy zespół

 

Efektywna selekcja międzynarodowych projektów jest możliwa dzięki zatrudnionemu w Adiuvo zespołowi osób zarządzających, posiadającemu wieloletnie doświadczenie w obszarze poszukiwania, rozwijania i komercjalizacji projektów biomedycznych. Zespół Adiuvo dokonuje identyfikacji interesujących innowacyjnych projektów na ich wczesnym etapie rozwoju, a następnie zapewnienia zespołom je opracowującym konieczne wsparcie zarządcze, merytoryczne oraz finansowe dla prowadzenia prac badawczo – rozwojowych.

Zespół kierowniczy Adiuvo także bezpośrednio podejmuje decyzje o wyborze formy komercjalizacji poszczególnych projektów i prowadzi negocjacje warunków handlowych dotyczących sprzedaży produktów lub technologii opracowanych w ramach realizowanych przez Grupę̨ projektów.

Aktualnie Grupa zatrudnia ponad 60 osób a kluczowy międzynarodowy personel Adiuvo obejmuje osoby m.in. z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Izraela.

Znajdź nas na