Zespół

 

Efektywna selekcja międzynarodowych projektów jest możliwa dzięki zatrudnionemu w Adiuvo zespołowi osób zarządzających, posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze poszukiwania, rozwijania i komercjalizacji projektów biomedycznych.


Projekty rozwijane są w spółkach zależnych Adiuvo kierowanych przez wykwalifikowanych managerów branżowych. Adiuvo dokonuje identyfikacji interesujących innowacyjnych projektów na ich wczesnym etapie rozwoju, a następnie zapewnia zespołom je opracowującym konieczne wsparcie zarządcze, merytoryczne oraz finansowe – da prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. To sprawia, że Adiuvo jest w stanie już na wczesnych etapie (transfer technologii, Proof of Principle) włączyć do rozwijanego projektu wszystkie kompetencje potrzebne do stworzenia produktu, który ma szansę osiągnąć sukces komercjalizacyjny.
Zespół kierowniczy Adiuvo bezpośrednio podejmuje decyzje o wyborze formy komercjalizacji poszczególnych projektów i prowadzi negocjacje warunków handlowych dotyczących sprzedaży produktów lub technologii opracowywanych w ramach realizowanych projektów.

Znajdź nas na