Profil inwestycyjny

W głównym obszarze zainteresowania Grupy są projekty o przewidywanej 4 – 6 letniej ścieżce rozwoju od momentu ich rozpoczęcia do ich światowej komercjalizacji.

Model biznesowy Adiuvo zakłada walidację produktów niebędących lekami w rygorze, który umożliwia uzyskanie danych potwierdzających efekt pro-zdrowotny, poprawiający efekt leczenia lub zapobiegający rozwojowi choroby. Takie produkty mogą być dopuszczone do rynku z zatwierdzonymi wskazaniami zdrowotnymi (nutraceutyki) lub certyfikacją umożliwiającą stosowanie ich przez pacjentów (monitorowanie osób chorych) po przeprowadzeniu badań klinicznych.

Powyższe, w połączeniu z zabezpieczonymi prawami do własności intelektualnej, pozwala na zbudowanie przewag konkurencyjnych i w konsekwencji zainteresowania liderów branżowych.

Adiuvo aktualnie rozwija ponad 25 projektów w ramach dwóch segmentów działalności:

Platforma Nutraceutyczna

Platforma wyrobów medycznych i digital health

Znajdź nas na