Platforma projektów eksploracyjnych

 

Inwestycje w te projekty mają charakter oportunistyczny. Są indywidualnie oceniane według profilu ryzyka, gdzie istotnym elementem jest uzyskanie znacznego, bezzwrotnego wsparcia grantowego. Charakteryzują się one wyższym ryzykiem oraz dłuższym horyzontem czasowym prowadzenia prac badawczych (od 10 do 15 lat).

Znajdź nas na