Plarforma nutraceutyczna

 

Produkty rozwijane w ramach platformy nutraceutycznej adresują rodzące zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkty dostępne bez recepty, o potwierdzonej klinicznie skuteczności, służące do poprawy stanu zdrowia i opóźniające początki choroby oraz objawy starzenia. W ramach platformy Adiuvo koncentruje się na opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów nutraceutycznych oraz żywności funkcjonalnej, której działanie potwierdzone jest w badaniach klinicznych w rygorze farmaceutycznym oraz posiadających globalnie zabezpieczoną własność intelektualną.

Adiuvo, działając aktywnie w branży , wraz z ośrodkami badawczymi, podmiotami prowadzącymi badania kliniczne, regulatorami oraz partnerami branżowymi opracowuje, produkuje oraz komercjalizuje nową generację produktów nutraceutycznych oraz żywności funkcjonalnej o udowodnionej skuteczności klinicznej. Badania dokumentujące aktywność biologiczną rozwijanych produktów prowadzone są w metodologii stosowanej w farmacji (zarówno w zakresie badań farmakokinetyki, jak i efektu klinicznego), co istotnie podnosi ich atrakcyjność zarówno dla użytkowników, jak i dla potencjalnych partnerów branżowych i dystrybucyjnych.

Zainteresowania Adiuvo skupiają się na rozwoju technologii, które skutkują wyższą biodostępnością oraz bioaktywnością substancji czynnych oraz mogą posiadać prawo używania oświadczeń zdrowotnych przyznanych przez EFSA lub FDA.

Powstanie uregulowań narzucających konieczność uzyskania formalnej zgody na stosowanie oświadczenia zdrowotnego w znaczny sposób wpłynęło na zainteresowanie tym segmentem koncernów farmaceutycznych (Sanofi-Aventis, Pfizer, Merck, etc.), producentów substancji aktywnych (BASF, DSM, Cognis ect.) oraz branży spożywczej (Kraft, Nestle, Unilever etc.). Wszystkie te branże są zainteresowane dostępem do potwierdzonych klinicznie, certyfikowanych przez EFSA technologii dostępnych bez recepty, w sprzedaży poza-aptecznej i w formacie nie tylko tabletek, ale również żywności funkcjonalnej.

Znajdź nas na