Platfroma wyrobów medycznych i ‘digital health’

 

Główne zainteresowania Adiuvo skupiają się na rozwoju nowej generacji sensorów oraz technologii opartych na nano-czujnikach, technologii Micro-electronic Mechanical Systems oraz nowej generacji materiałach. Produkty, w których będą zastosowane nowe sensory przejdą rejestrację przez europejską agencję: ‘European Medicines Agency oraz jej odpowiednik w Stanach Zjednoczonych - FDA i dopuszczone zostaną do stosowania w procedurach medycznych w ramach wspierania terapii standardowych. Adiuvo jest szczególnie zainteresowane urządzeniami pozwalającymi na samo-monitorowanie, zarówno w przypadku osób zdrowych (sport, kontrola podstawowych parametrów biochemicznych), jak i chorych (zarządzanie chorobą poprzez monitorowanie parametrów funkcjonalnych i biochemicznych, które są korygowane przez leki). Taka akwizycja danych poprawia personalizację terapii i umożliwia pacjentowi współuczestniczenie w procesie prewencji chorób, jak i leczenia, co staje się niezwykle ważne w nowym podejściu do zarządzania zdrowiem oraz leczeniem.

Aktualnie dostępne urządzenia monitorujące zdrowie, a obsługiwane przez platformy aplikacyjne smartphone’ów, umożliwiają pomiar jedynie podstawowych parametrów fizjologicznych (puls, cieśnienie, EKG, saturacja tkanek tlenem, akcelerometr pozwalający na pomiar wykonanych kroków, które przelicza się na kalorie itp.) i rzadko są dopuszczone i certyfikowane pod kątem włączenia ich do praktyki medycznej. Dopiero nowej generacji sensory, potwierdzone pod kątem rzetelności i powtarzalności pomiaru w porównaniu do urządzeń referencyjnych (ang. ‘non-inferiority’) będą mogły przejść procedurę regulacyjną w instytucjach dopuszczających urządzenia medyczne do rynku. Wytyczne dotyczące nowej generacji urządzeń monitorujących są właśnie tworzone (ostatnio FDA wydało nowe wytyczne dotyczące tego typu produktów), a branża coraz powszechniej zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie tego typu urządzenia dają lekarzom i firmom produkującym leki.

Inwestycje dużych firm medycznych oraz zainteresowanie płatników w służbie zdrowia oraz firm i instytucji zarządzających ochroną zdrowia skupiają się na usprawnieniu procesu samo-monitorowania pacjenta, które sprowadzać się będzie do zbierania danych z sensorów, wgrywania ich do aplikacji działających w chmurze gdzie dokonywana jest wielkodanowa analiza oraz tworzeniu algorytmów, które rozpoznają epizody zagrożenia atakiem choroby, śledzą parametry biochemiczne i funkcjonalne w formule akwizycji danych kilka razy dziennie, zamiast tylko podczas wizyt kontrolnych, optymalizują dawkę leku, czy przypominają o jego przyjęciu.

Znajdź nas na