Rada Nadzorcza

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Napiórkowski jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs MBA. W trakcie swojej kariery był m.in. Dyrektorem Inwestycyjnym w Advent Intenational, czy Dyrektorem w Bridgepoint Capital. Zajmował wysokie stanowiska w funduszach inwestycyjnych jak Investors TFI. Jest Dyrektorem Zarządzającym pierwszego polskiego funduszem aktywistycznego – Aktivst FIZ. Doświadczony członek Rad Nadzorczych w tym: GTC S.A. oraz Rolimpex Nasiona S.A. oraz aktywnym członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych tj. Soho Development S.A., Trakcja S.A. oraz Qumak S.A.

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

Wojciech Bablok - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Bablok ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing (1999-2004), a ponadto Kurs 'Professional Diploma in Marketing' — Chartered Institute of Marketing w Londynie (CIM), organizator — Questus (2005-2006), „Zarządzanie Projektami”, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskego (2008) i „Historia Sztuki. Interpretacje" Collegium Civitas, Warszawa (2018-2019). Dodatkowo posiada Certyfikat — 'Professional Diploma in Marketing' wydany przez Chartered Institute of Marketing, Londyn (CIM) (2006).

W latach 2002-2005 piastował stanowiska w dziale marketingu PricewaterhouseCoopers. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Marketing Managera BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a następnie stanowisko Dyrektora tego samego Departamentu, które piastował do 2017 roku.

 

Przemysław Cipyk - Członek Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Cipyk jest z wykształcenia Technikiem ekonomistą. Obecnie jest Kierownikiem Działu Logistyki w Grupie Adiuvo Investments S.A., wcześniej Szef Działu Logistyki i Zakupów w Biogened S.A., Specjalista ds. logistyki w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Kierownik Działu Logistyki oraz Kierownik magazynu w Nepentes S.A.

Znajdź nas na