Raporty okresowe

14.05.2024 r. 20:46

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Pełna treść z załącznikami
 

14.05.2024 r. 20:38

Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Pełna treść z załącznikami
 

02.05.2024 r. 1:31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Pełna treść z załącznikami
 

02.05.2024 r. 1:23

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

Pełna treść z załącznikami
 

29.11.2023 r. 23:50

Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2023 r.

Pełna treść z załącznikami
 

03.10.2023 r. 10:00

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres szcześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.

Pełna treść z załącznikami
 

30.05.2023 r. 23:00

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. zakończony 31 marca 2023 r.

Pełna treść z załącznikami


29.04.2023 r. 20:10

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść z załącznikami


29.04.2023 r. 20:00

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Pełna treść z załącznikami


28.11.2022 r. 23:30

Rozszerzony skonsolidowany raport śródroczny za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

Pełna treść z załącznikami

 

23.09.2022 r. 23:30

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r.

Pełna treść z załącznikami


24.05.2022 r. 11:30

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.

Pełna treść z załącznikami

 

04.05.2022 r. 14:48

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Pełna treść z załącznikami

 

04.05.2022 r. 14:46

Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.

Pełna treść z załącznikami

 

30.11.2021 r. 10:11

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2021 r.

Pełna treść z załącznikami

 

30.09.2021 r. 23:55

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r.

Pełna treść z załącznikami

 

24.05.2021 r. 23:50

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zakończony 31 marca 2021 r.

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Oświadczenie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w roku 2020

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Ocena Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta za rok 2020

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2021 r. 16:00

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Pełna treść z załącznikami

 

30.11.2020 r. 16:00

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. zakończony 30 września 2020 r.

Pełna treść z załącznikami

 

30.09.2020 r. 16:00

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r.

Pełna treść z załącznikami

 

28.07.2020 r. 16:00

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

Pełna treść z załącznikami

 

03.07.2020 r. 16:01

Skonsolidowany raport okresowy za 2019 rok

Pełna treść z załącznikami

 

03.07.2020 r. 16:00

Jednostkowy raport okresowy za 2019 rok

Pełna treść z załącznikami

 

29.11.2019 r. 16:00

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - zakończony 30 września 2019 r. 

Pełna treść z załącznikami

 

01.10.2019 r. 16:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku - korekta 

Pełna treść z załącznikami

 

27.09.2019 r. 16:00

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku  

Pełna treść z załącznikami

 

30.05.2019 r. 22:22

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zakończony 31 marca 2019 r.  

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2019 r. 16:01

Skonsolidowany raport okresowy za 2018 rok

Pełna treść z załącznikami

 

30.04.2019 r. 16:00

Jednostkowy raport okresowy za 2018 rok

Pełna treść z załącznikami

 

21.11.2017 r. 22:02

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Pełna treść z załącznikami

 

1.10.2018 r. 23:02

Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku

Pełna treść z załącznikami

 

23.05.2018 r. 17:44

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Pełna treść z załącznikami

 

27.04.2018 r. 21:18

Skonsolidowany raport okresowy za 2017 rok

Pełna treść z załącznikami

 

27.04.2018 r. 21:10

Jednostkowy raport okresowy za 2017 rok

Pełna treść z załącznikami

 

24.11.2017 r. 19:03

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za III kwartał 2017 roku

Pełna treść z załącznikami

 

15.09.2017 r. 23:30

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Pełna treść z załącznikami

 

26.05.2017 r. 22:24

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Pełna treść z załącznikami

 

12.04.2017 r. 22:15

Skonsolidowany raport okresowy za 2016 rok

Pełna treść z załącznikami

 

12.04.2017 r. 22:10

Jednostkowy raport okresowy za 2016 rok

Pełna treść z załącznikami

 

14.11.2016 r. 22:42

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Pełna treść z załącznikami

 

31.08.2016 r. 20:01

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku

Pełna treść z załącznikami

 

16.05.2016 r. 19:30

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku

Pełna treść z załącznikami

 

21.03.2016 r. 23:12

Skonsolidowany raport okresowy za 2015 rok

Pełna treść z załącznikami

 

21.03.2016 r. 23:02

Jednostkowy raport okresowy za 2015 rok

Pełna treść z załącznikami

 

16.11.2015 r. 19:52

Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2015 roku

Pełna treść z załącznikami

 

14.08.2015 r. 23:02

Raport kwartalny za II kwartał 2015 roku

Pełna treść z załącznikami

 

25.06.2015 r. 
Korekta raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2014 rok

Pełna treść z załącznikami

 

15.06.2015 r. 21:45

Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2014 rok

Pełna treść z załącznikami

 

17.05.2015 r. 00:51

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Pełna treść z załącznikami

 

 

 

 

 

Znajdź nas na