WZA


29.06.2023 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

23.06.2022 r. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investments S.A.

-> Ogłoszenie o zwołaniu - uzupełnienie porządku obrad
-> Projekty uchwał
-> Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AISA za rok 2021
-> Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AISA 2021

 

23.06.2022 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika

 

 

25.04.2022 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
 

 

29.06.2021 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
-> Ogłoszenie o zwołaniu
-> Projekty uchwał
-> Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
-> Formularz do głosowania przez pełnomocnika
-> Sprawozdanie z działalności RN AISA 2020
-> Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AISA za rok 2019 i 2020
-> Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Adiuvo 2019-2020

Znajdź nas na