Dane finansowe

  Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN)  Zysk (strata)
ze sprzedaży (tys. PLN)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN)   Zysk
netto (tys.PLN) 
2016 4 588,0 -2 853,0 555,0 555,0
2015 2 717,0 -3 380,0 -1 605,0 -1 605,0
2014 88,0 -4 766,0 -4 697,0 -4 697,0
2013 0,0 -3 735,0 -3 714,0 -3 714,0

 

  2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) 0,0 88,0 2 717,0 4 588,0
Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) -3 735,0 -4 766,0 -3 380,0 -2 853,0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN)  -3 714,0 -4 697,0 -1 605,0 555,0
Zysk (strata) netto (tys. PLN) -3 714,0 -4 697,0 -1 605,0 555,0
Pozostałe przychody operacyjne (tys. PLN) 0,0 0,0 1,0 42,0
Pozostałe koszty operacyjne (tys. PLN) 0,0 0,0 65,0 169,0
EBIT (tys. PLN) -3 735,0 -4 766,0 -3 444,0 -2 980,0
Amortyzacja (tys. PLN) 0 2 33 68
EBITDA (tys. PLN) -3 735,0 -4 764,0 -3 411,0 -2 912,0
Aktywa (tys. PLN) 47 636 201 156 328 729 329 458
Kapitał własny (tys. PLN) 43 257 162 538 274 798 282 446
Liczba akcji (szt.) 128 166 6 028 208 7 983 738 9 662 213
Zysk na akcję (PLN) -28,98 -0,71 -0,2 0,06
Wartość księgowa na akcję (PLN) 337,51 26,96 34,42 29,23
Raport zbadany przez audytora T T T T

 

Szczegółowe dane można uzyskać w raportach okresowych.

 

Znajdź nas na