Rada Nadzorcza

 

Dr hab. Bogusław Ulijasz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Bogusław Ulijasz tytuł magistra uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, filia w Rzeszowie. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ukończył też polsko-francuskie studia podyplomowe z zakresu Europeistyki – dyplom Uniwersytetu Rzeszowskiego i Nort Paris.

Pan Bogusław Ulijasz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. na stanowiskach kierowniczych w Starostwie Powiatowym w Łańcucie (Kierownik referatu rozwoju gospodarczego i funduszy strukturalnych), Instytucie Gospodarki przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie [Dyrektor]. Pełnił również funkcję Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – centralnego urzędu administracji rządowej, Sekretarza Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu. Pan Bogusław Ulijasz był również Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

 

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

Przemysław Cipyk - Członek Rady Nadzorczej

Pan Przemysław Cipyk jest z wykształcenia Technikiem ekonomistą. Obecnie jest Kierownikiem Działu Logistyki w Grupie Adiuvo Investments S.A., wcześniej Szef Działu Logistyki i Zakupów w Biogened S.A., Specjalista ds. logistyki w Zakładzie Produkcji i Dystrybucji Leków w Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Kierownik Działu Logistyki oraz Kierownik magazynu w Nepentes S.A.

 

Jerzy Jan Łopatyński - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Jan Łopatyński jest prawnikiem w dziale korporacyjnym kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k., w której na co dzień zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek handlowych, w szczególności w zakresie przekształceń, fuzji i połączeń spółek oraz obsługi procesów inwestycyjnych, a także w zakresie bieżącej obsługi spółek handlowych.
Pan Jerzy Łopatyński wcześniej był młodszym prawnikiem w kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy sp.p., a także odbywał staże w kancelarii Snażyk Granicki & Partnerzy sp.k., Asseco Business Solutions S.A. oraz w Kancelarii Prawnej Tomasz Siedlecki Radca Prawny.
Pan Jerzy Łopatyński jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz Pontiac Township High School (Pontiac, IL, USA) oraz ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Znajdź nas na