Rada Nadzorcza

 

Tomasz Poniński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Tomasz Poniński jest prezesem Orenore Polska Sp. z o.o. - spółki inwestycyjnej tworzącego grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii, Internetu i energii odnawialnej. Pan Tomasz Poniński posiada ponad 10 lat doświadczenia w branży inwestycyjnej i doradczej. Jest absolwentem SGH w Warszawie kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Bankowość, doktorantem w Szkole Głównej Handlowej.

Pan Tomasz Poniński jest Prezesem Zarządu Biovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (46,28% udział w kapitale zakładowym), oraz Prezesem Zarządu Orenore Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Napiórkowski jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs MBA. W trakcie swojej kariery był m.in. Dyrektorem Inwestycyjnym w Advent Intenational, czy Dyrektorem w Bridgepoint Capital. Zajmował wysokie stanowiska w funduszach inwestycyjnych jak Investors TFI. Jest Dyrektorem Zarządzającym pierwszego polskiego funduszem aktywistycznego – Aktivst FIZ. Doświadczony członek Rad Nadzorczych w tym: GTC S.A. oraz Rolimpex Nasiona S.A. oraz aktywnym członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych tj. Soho Development S.A., Trakcja S.A. oraz Qumak S.A.

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

 

Dariusz Zimny - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Pan Dariusz Zimny jest Vice prezesem Inwestycje Kolejowe Sp. z o.o. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu podmiotami gospodarczymi w Polsce i Czechach. Zaangażowany był w tworzenie produktu dla rynku kolejowego i negocjacje z partnerami takimi jak Skoda Transportation a.s. Alstom i Pesa. Współtwórca niszowych projektów w branży logistyki transportu kolejowego opartych o autorskie rozwiązania techniczne. Pan Dariusz Zimny jest znakomicie zorientowany na rynku kapitałowym, posiadający doświadczenie w projektach przejęć i połączeń jednostek. Od 20 lat jest inwestorem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2008-2016 zdobył szeroka wiedzę i doświadczenie nadzorcze jako Członek Rady Nadzorczej w firmie STK SA. Jest koinwestorem Poltreg S.A. spółka opracowała pierwszą i jedyną na świecie metodę leczenia cukrzycy typu l za pomocą limfocytów T- regulatorowych. W diagnostyce laboratoryjnej jako inwestor wsparcia udzielał w zakresie biznes development.

Pan Dariusz Zimny spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Znajdź nas na