Rada Nadzorcza

 

Filip Elżanowski - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Dr hab. nauk prawnych. Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnik Zarządzający w kancelarii prawnej Elżanowski Cherka & Wąsowski. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, procesach inwestycyjnych i prawie energetycznym. Od ponad piętnastu lat doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, w tym spółkom publicznym. Za swoją działalność na rzecz polskiej gospodarki wyróżniony licznymi nagrodami m.in. nagrodą Bursztyn Polskiej Energetyki, nagrodą CARS, nagrodą Manager Award, nagrodą "Laur zasłużony dla polskiego przemysłu". Doświadczony członek Rad Nadzorczych – pełnił funkcje nadzorcze min. w MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Aranda Sp. z o.o., Uniserv-Piecbud S.A. 

 

Krzysztof Laskowski - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Krzysztof Laskowski jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i wspólnikiem w kancelarii prawnej Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach kapitałowych. Uczestniczył w wielu pomyślnie zrealizowanych transakcjach fuzji i przejęć m.in. w sektorze stalowym, nieruchomości, life science, mediów, reklamy i telekomunikacji, także dla podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradza funduszom typu private equity i venture capital na każdym etapie inwestycji – od stworzenia i negocjowania umowy, po optymalne wyjście z projektu. Zasiada w Radach Nadzorczych Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. oraz Rochstar S.A.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

 

Wojciech Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Napiórkowski jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs MBA. W trakcie swojej kariery był m.in. Dyrektorem Inwestycyjnym w Advent Intenational, czy Dyrektorem w Bridgepoint Capital. Zajmował wysokie stanowiska w funduszach inwestycyjnych jak Investors TFI. Jest Dyrektorem Zarządzającym pierwszego polskiego funduszem aktywistycznego – Aktivst FIZ. Doświadczony członek Rad Nadzorczych w tym: GTC S.A. oraz Rolimpex Nasiona S.A. oraz aktywnym członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych tj. Soho Development S.A., Trakcja S.A. oraz Qumak S.A.

 

Paweł Nauman - Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Nauman jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest cenionym lekarzem, specjalistą neurochirurgiem z ponad piętnastoletnim stażem. Ukończył Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

W 2017 roku decyzją rady naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

 

Wojciech Bablok - Członek Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Bablok ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie i Marketing (1999-2004), a ponadto Kurs 'Professional Diploma in Marketing' — Chartered Institute of Marketing w Londynie (CIM), organizator — Questus (2005-2006), „Zarządzanie Projektami”, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskego (2008) i „Historia Sztuki. Interpretacje" Collegium Civitas, Warszawa (2018-2019). Dodatkowo posiada Certyfikat — 'Professional Diploma in Marketing' wydany przez Chartered Institute of Marketing, Londyn (CIM) (2006).

W latach 2002-2005 piastował stanowiska w dziale marketingu PricewaterhouseCoopers. W lipcu 2007 roku objął stanowisko Marketing Managera BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA a następnie stanowisko Dyrektora tego samego Departamentu, które piastował do 2017 roku.

 

Znajdź nas na