Archiwum WZA04.03.2021

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430513, ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. art 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH”) zwołało Zgromadzenie na dzień 4 marca 2021 r. o godz. 10:30. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14 w Warszawie.

Materiały do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Informacje RODO

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430513 działając na podstawie art 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 26 lutego 2018 r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

 

Materiały do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Treść uchwały nr 8 NWZ Adiuvo z 31.12.2014

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Informacja zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru


 

25.12.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 25 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie decyzją Zarządu Adiuvo Investments S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.​

Materiały do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru

Uchwały NWZ z 25.01.2018

 

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: aaranowska@adiuvoinvestments.com.

27.12.2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 27 grudnia 2017 r. o godz. 8.30 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie decyzją Zarządu Adiuvo Investments S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.​

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

Informacja nt. zgłoszonej kandydatury na Członka RN

Uchwały NWZ z 27.12.2017

 

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: idawidczyk@adiuvoinvestments.com.

30.06.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ul.  Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie decyzją Zarządu Adiuvo Investments S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Adiuvo Investments S.A. na 30.06.2017

Projekty uchwał na ZWZ Adiuvo Investments S.A. 30.06.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ Adiuvo 30.06.2017

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Adiuvo Investments S.A. 30.06.2017

Protokół ZWZ z 30.06.2017

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na ZWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: idawidczyk@adiuvoinvestments.com.

 

30.11.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 30 listopada 2016 r o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok 509 w Warszawie decyzją Zarządu Adiuvo Investment S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Adiuvo Investments S.A. na 30.11.2016

Projekty uchwał na NWZ Adiuvo Investments S.A. 30.11.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na NWZ Adiuvo 30.11.2016

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Adiuvo Investments S.A. 30.11.2016

Protokół NZW z 30.11.2016

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na NWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: idawidczyk@adiuvoinvestments.com.

 

22.09.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 22 września 2016 r o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15 lok 509 w Warszawie decyzją Zarządu Adiuvo Investment S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Adiuvo Investments S.A. na 22.09.2016

Projekty uchwał na NWZ Adiuvo Investments S.A. 22.09.2016

Informacja dot. wyłączenia prawa poboru Adiuvo Investments S.A. 22.09.2016

Formularz pełnomocnictwa na NWZ Adiuvo Investments S.A. 22.09.2016

Protokół NZW z 22.09.2016

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na ZWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: idawidczyk@adiuvoinvestments.com.

 

30.06.2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 30 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Adiuvo Investment S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Adiuvo na 30.06.2016

Projekty uchwał na ZWZ Adiuvo z 30.06.2016

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów na ZWZ Adiuvo 30.06.2016

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ Adiuvo 30.06.2016

Protokół ZWZ z 30.06.2016

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na ZWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej: idawidczyk@adiuvoinvestments.com.

12.01.2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 12 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie., decyzją Zarządu Adiuvo Investment S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Adiuvo Investments S.A. 12.01.2016

Projekty uchwał na NWZ Adiuvo Investments S.A. 12.01.2016

Informacja dot wyłączenia prawa poboru

Formularz pełnomocnictwa

Protokół z NWZ

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na NWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izawadzka@adiuvoinvestments.com

Na dzień 15 grudnia 2015 roku ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Adiuvo Investments S.A. wynosi odpowiednio: 9 070 180 akcji i 10 770 180 głosów.

 

17.12.2015

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

Dnia 17 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Adiuvo Investment S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Adiuvo Investments S.A. 17.12.2015

Projekty uchwał na NWZ Adiuvo Investments S.A. 17.12.2015

Informacja dot wyłączenia prawa poboru

Formularz pełnomocnictwa

Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Protokół z NWZ

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej : izawadzka@adiuvoinvestments.com

Na dzień 20 listopada 2015 roku ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich akcji Adiuvo Investments S.A. wynosi odpowiednio: 9 070 180 akcji i 10 770 180 głosów.


30.06.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investment S.A.

Dnia 30 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie, decyzją Zarządu Adiuvo Investment S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Adiuvo Investment S.A.

Projekty uchwał na ZWZ Adiuvo Investment S.A.

Formularz pełnomocnictwa

Protokół z ZWZ

Lista akcjonariuszy posiadająca więcej niż 5% głosów na ZWZ

 

 

Znajdź nas na