Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


09:03 24-11-2022
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za trzeci kwartał 2022 roku
23:00 03-10-2022
Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
10:14 28-09-2022
Uzupełnienie raportu okresowego za I półrocze 2022 r.
15:19 23-09-2022
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku
13:58 31-08-2022
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
10:00 16-07-2022
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13:57 01-07-2022
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
09:17 24-06-2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
09:15 24-06-2022
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku
09:05 24-06-2022
Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
11:01 22-06-2022
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13:29 18-06-2022
Informacja nt. zakończenia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów Adiuvo Investments S.A. w odniesieniu do Airway Medix S.A.
13:28 18-06-2022
Zawarcie przez spółkę zależną niewiążącego dokumentu LoI dotyczącego zaangażowania BICI Solutions w zarządzanie operacyjne oraz rozwój Airway Medix S.A. Odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
09:11 17-06-2022
Odtajnienie przez AWM opóźnionej informacji poufnej nt. zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS
09:10 17-06-2022
Zawarcie z Discount Bank of Israel Ltd. umowy regulującej zasady spłaty zadłużenia przez AWM S.A.
10:47 13-06-2022
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21:45 03-06-2022
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.
20:11 27-05-2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
00:15 29-04-2022
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2021 rok
22:20 27-04-2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 r.
21:35 25-04-2022
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 kwietnia 2022 roku
21:30 25-04-2022
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
10:00 18-03-2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
12:50 11-03-2022
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
14:00 31-01-2022
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
10:07 18-01-2022
Aktualizacja informacji nt. sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A. - zawarcie umów przyrzeczonych
Znajdź nas na