Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


20:06 23-11-2023
Informacja nt. częściowej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
14:35 23-11-2023
Informacja nt. procesu przeglądu opcji strategicznych dla wybranych aktywów Adiuvo Investments w szczególności aktywa z obszaru platformy nutraceutycznej
23:40 21-10-2023
Korekta sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.
12:26 07-07-2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
22:10 29-06-2023
Informacja nt. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
22:00 29-06-2023
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
23:00 20-06-2023
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
19:41 02-06-2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
13:30 01-06-2023
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
21:30 24-05-2023
Uzupełnienie raportu rocznego za 2022 rok
23:55 28-04-2023
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2022 rok
21:00 27-04-2023
Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
23:55 25-04-2023
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
19:09 20-04-2023
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
10:00 02-03-2023
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
13:59 27-01-2023
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
13:00 01-01-2023
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
Znajdź nas na