Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


22:53 05-07-2024
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku
22:17 28-06-2024
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
21:38 17-06-2024
Uzupełnienie skorygowanego raportu rocznego za 2023 rok
20:03 11-06-2024
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
14:53 11-06-2024
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
21:33 01-06-2024
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
18:27 29-05-2024
Uzupełnienie raportu rocznego za 2023 rok
14:14 29-05-2024
Aktualizacja informacji w sprawie obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
17:43 24-05-2024
Aktualizacja informacji nt. spółki HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
20:32 14-05-2024
Korekta skonsolidowanego raportu sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
20:30 14-05-2024
Korekta jednostkowego raportu sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
07:12 01-05-2024
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na sprawozdania finansowe za 2023 rok
23:29 30-04-2024
Informacja nt. publikacji przez Adiuvo Investments S.A. raportów rocznych za 2023 rok
21:28 26-04-2024
Informacja nt. dekonsolidacji spółki zależnej Airway Medix S.A.
17:33 24-04-2024
Aktualizacja informacji w sprawie obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
19:37 22-04-2024
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2024 r.
20:58 17-04-2024
Zmiana adresu siedziby Emitenta
21:11 28-01-2024
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Znajdź nas na