Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


15:22 30-12-2016
Informacje przekazane na art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
23:59 23-12-2016
Informacja o transakcji na akcjach Spółki
23:55 23-12-2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
15:37 22-12-2016
Rejestracja akcji serii M Adiuvo Investments S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
21:17 21-12-2016
Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii M do obrotu na GPW
21:00 20-12-2016
Informacja nt. rejestracji akcji serii M Adiuvo Investments S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
20:27 13-12-2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A.
16:59 08-12-2016
Zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne
22:38 30-11-2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
16:33 30-11-2016
Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.
16:27 30-11-2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 listopada 2016 r.
23:54 28-11-2016
Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
20:28 25-11-2016
Informacja dotycząca ostatecznych kosztów emisji akcji serii M
16:42 15-11-2016
Informacja nt. rekomendowania projektu badawczo-rozwojowego - rekomendowanego do dofinansowania
21:51 12-11-2016
Zawarcie przez Spółki zależne dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie ustalenia wstępnych warunków sprzedaży technologii CSS
22:18 03-11-2016
Zawarcie umowy dystrybucyjnej przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V.
21:59 03-11-2016
Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.
21:37 03-11-2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
18:52 24-10-2016
Zawiadomienie w sprawie przekroczenia przez Aviva OFE progu 5 % ogólnej liczby głosów
21:18 20-10-2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
22:41 18-10-2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii M
10:41 04-10-2016
Podsumowanie emisji akcji serii M
21:53 29-09-2016
Aktualizacja informacji w sprawie oferty publicznej akcji serii M
22:32 27-09-2016
Informacja o transakcji na akcjach Spółki
22:16 27-09-2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
20:49 26-09-2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.
20:55 23-09-2016
Informacja nt. ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii M
14:15 22-09-2016
Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.
14:01 22-09-2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 22 września 2016 r.
21:24 26-08-2016
Proponowana zmiana w Statucie Adiuvo Investments S.A.
16:08 23-08-2016
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku
23:10 22-07-2016
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A.
13:51 05-07-2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.
17:26 30-06-2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.
22:45 13-06-2016
Uzupełnienie dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
14:50 03-06-2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
10:19 25-05-2016
Zawarcie pomiędzy Adiuvo Investments S.A. a Airway Medix S.A. umowy inwestycyjnej
22:10 18-05-2016
Aktualizacja informacji nt. dystrybucji produktu Esthechoc w Irlandii
21:44 12-05-2016
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR
10:07 11-05-2016
Rejestracja urządzenia CSS (Closed Suction System) przez amerykańską Agencję Żywności i Leków
20:41 06-05-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Tensus Medical Services z siedzibą w Budapeszcie
09:49 26-04-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Medical Aesthetic Supplies Ltd z siedzibą w Southampton
12:27 18-04-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z DISMEDICA S.A. z siedzibą w Bilbao
21:51 07-04-2016
Aktualizacja informacji nt. dystrybucji produktu Esthechoc w Szwecji i Norwegii
14:44 29-03-2016
Podpisanie umowy dystrybucyjnej Esthechoc na terytorium państw Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej
14:39 29-03-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z NA Cosmetics Oy z siedzibą w Lahti
21:37 17-03-2016
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR
21:36 02-03-2016
Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a pHase2 microtechnologies Inc.
22:46 01-03-2016
Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a ScaleThings sp. z o. o. oraz jej założycielami
21:03 29-02-2016
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A.
15:48 16-02-2016
Zawarcie przez spółkę zależną umowy o dofinansowanie z NCBiR
16:55 09-02-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Sky City Technology Development Ltd z siedzibą w Hongkongu
22:36 08-02-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Innovative Beauty Ltd z siedzibą w Londynie
08:58 05-02-2016
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
20:48 03-02-2016
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Adiuvo Investments S.A.
20:11 29-01-2016
Podwyższenie kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A. w związku z wykonaniem uprawnienia wynikającego z obligacji zamiennych na akcje
15:22 20-01-2016
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
20:39 19-01-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Ever-Spring Cosmetics z siedzibą na Tajwanie
14:37 14-01-2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r.
10:34 13-01-2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 12 stycznia 2016 r.
15:37 12-01-2016
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Arcturians z siedzibą na Filipinach
21:43 05-01-2016
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Znajdź nas na