Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


18:36 31-12-2018
Informacja nt. zawarcia dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze określającym warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P
17:25 31-12-2018
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
11:51 31-12-2018
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 KSH
14:46 21-12-2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku.
20:35 17-12-2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku
13:19 30-11-2018
Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółkami zależnymi
22:40 16-11-2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
09:13 16-11-2018
Korekta raportu bieżącego nr 41/2018
20:15 15-11-2018
Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Emitenta ze spółkami zależnymi
20:07 15-11-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
20:39 14-11-2018
Plan połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
17:14 09-11-2018
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
18:55 08-11-2018
Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii O
21:28 22-10-2018
Podsumowanie emisji akcji serii O
17:50 11-10-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
13:55 08-10-2018
Aktualizacja informacji w sprawie oferty prywatnej akcji serii O
13:51 08-10-2018
Informacja nt. przydziału akcji serii O
08:53 28-09-2018
Informacja nt. ceny emisyjnej akcji serii O
23:07 27-09-2018
Uchwała Zarządu Adiuvo Investments S.A. w sprawie ceny emisyjnej akcji serii O
21:16 25-09-2018
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
23:18 23-08-2018
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Adiuvo Investments S.A.
23:11 23-08-2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 roku.
22:37 20-08-2018
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 roku
22:31 08-08-2018
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną a mBank S.A.
22:23 23-07-2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
15:22 17-07-2018
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
19:13 29-06-2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku.
19:00 29-06-2018
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
18:20 27-06-2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
22:02 30-05-2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
18:34 26-04-2018
Sprostowanie informacji przekazanych na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
18:13 23-04-2018
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
22:03 12-04-2018
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów
10:34 28-03-2018
Aktualizacja informacji nt. ewentualnej oferty akcji Adiuvo Investments S.A.
14:48 27-03-2018
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
14:08 27-03-2018
Powołanie osób zarządzających na nową kadencję
13:24 20-03-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
16:32 15-03-2018
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
10:51 06-03-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
10:25 28-02-2018
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
17:21 31-01-2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 stycznia 2018 roku.
19:37 26-01-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
21:32 25-01-2018
Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 25 stycznia 2018 r.
21:29 25-01-2018
Informacja nt. podjęcia przez NWZ Adiuvo Investments S.A. uchwał dotyczących m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N
23:33 22-01-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
22:07 22-01-2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
08:31 20-01-2018
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
11:27 16-01-2018
Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu ofertowego dotyczącego komercjalizacji technologii
20:27 05-01-2018
Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
13:13 02-01-2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 grudnia 2017 roku.
Znajdź nas na