WZA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

 

Zarząd Spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430513 działając na podstawie art 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 17 grudnia 2018 r. o godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

 

Materiały do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Projekty uchwał

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

Formularz pełnomocnictwa

 

 

Znajdź nas na