Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


16:00 11-12-2019
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:00 02-12-2019
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:00 04-07-2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
16:00 27-06-2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
16:00 11-06-2019
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
16:00 31-05-2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
16:00 21-05-2019
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16:00 20-05-2019
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
20:00 14-05-2019
Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki
16:00 18-04-2019
Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. niewiążącego head of terms dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej
16:00 17-04-2019
Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu intencyjnego dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej
16:00 17-04-2019
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych ADIUVO INVESTMENTS S.A.
16:00 04-04-2019
Realizacja na rzecz spółki zależnej płatności z tytułu transakcji sprzedaży technologii CSS
19:36 26-03-2019
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
00:00 19-03-2019
Informacja nt. oddalenia wniosku w sprawie zmiany statutu Spółki
16:00 05-03-2019
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
16:00 05-03-2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 roku.
16:00 28-02-2019
Informacja nt. częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
16:00 26-02-2019
Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
16:00 26-02-2019
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 26 lutego 2019 roku
16:00 25-02-2019
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
16:00 15-02-2019
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
16:00 12-02-2019
Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi
16:00 07-02-2019
Podsumowanie emisji akcji serii P
16:00 06-02-2019
Aktualizacja informacji w sprawie oferty prywatnej akcji serii P
16:00 31-01-2019
Informacja nt. przydziału akcji serii P
15:59 31-01-2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
11:31 30-01-2019
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
16:00 25-01-2019
Informacja nt. sprzedaży spółki portfelowej, w której udziały posiada Fundusz JPIF
16:00 25-01-2019
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
16:00 24-01-2019
Zawarcie umów objęcia akcji serii P
16:00 24-01-2019
Uzupełnienie raportu bieżącego dotyczącego informacji nt. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P
16:00 24-01-2019
Informacja nt. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P
16:00 24-01-2019
Informacja nt. zawarcia umowy określającej warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P
20:03 11-01-2019
Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii O
17:12 09-01-2019
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii O
17:13 07-01-2019
Zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii O
Znajdź nas na