Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


18:04 31-12-2021
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23:00 24-12-2021
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
10:35 16-12-2021
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
10:04 15-12-2021
Aktualizacja informacji nt. umowy publiczno-prywatnego wsparcia komercjalizacji rezultatów projektów badawczych i rozwojowych z udziałem NCBiR
22:00 02-12-2021
Przejęcie przez spółkę zależną praw własności intelektualnej - aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
14:50 28-11-2021
Aktualizacja informacji nt. realizacji przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
22:00 15-10-2021
Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
13:39 13-09-2021
Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
15:31 15-07-2021
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
11:38 09-07-2021
Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
11:25 09-07-2021
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
23:00 05-07-2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
23:50 30-06-2021
Aktualizacja informacji nt. umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
17:00 30-06-2021
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
00:50 30-06-2021
Powołanie osób nadzorujących
00:50 30-06-2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
23:25 28-06-2021
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10:50 28-06-2021
Zawarcie dokumentu Termsheet dotyczącego istotnych warunków rozważanej i potencjalnej transakcji nabycia akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
19:00 18-06-2021
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
23:20 17-06-2021
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
00:40 15-06-2021
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
21:50 14-06-2021
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
22:40 07-06-2021
Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej wspólnego przeprowadzenia walidacji klinicznej produktu FixNip
19:13 02-06-2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
18:00 28-05-2021
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
20:23 21-05-2021
Kluczowa aktualizacja informacji nt. rozwoju urządzenia medycznego przez SmartMedics Sp. z o.o.
09:00 06-05-2021
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
09:00 29-04-2021
Informacja nt. jednorazowych operacji księgowych wpływających na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok
09:00 29-04-2021
Informacja nt. związanych z operacjami wewnątrzgrupowymi odpisami aktualizacyjnymi wpływającymi na jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2020 rok
09:00 09-04-2021
Informacja nt. rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych dla aktywów w postaci akcji spółki zależnej
09:00 01-04-2021
Zawarcie przez spółkę zależną porozumienia do umowy kredytowej
09:00 30-03-2021
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
09:00 26-03-2021
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych
09:00 05-03-2021
Aktualizacja informacji nt. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
10:00 04-03-2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 4 marca 2021 roku.
09:00 04-03-2021
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 4 marca 2021 roku
08:00 05-02-2021
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
08:00 02-02-2021
Podpisanie przez spo?łkę portfelowa? Joint Polish Investment Fund C.V. kluczowej umowy dotycza?cej wspo?lnego przeprowadzenia walidacji klinicznej w Europie oraz wyła?cznej dystrybucji na wybranych terytoriach Europy i Ameryki Południowej produktu FixNip.
10:00 29-01-2021
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
09:00 29-01-2021
Powzięcie informacji nt. zawarcia umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
08:00 29-01-2021
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Znajdź nas na