Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


13:07 30-12-2015
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Hulul al Jamal z siedzibą w Arabii Saudyjskiej
11:46 21-12-2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.
21:17 17-12-2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.
21:12 17-12-2015
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r.
21:18 15-12-2015
Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.
21:10 15-12-2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A. na 12 stycznia 2016 r.
19:38 04-12-2015
Podpisanie przez spółkę zależną Emitenta umowy dystrybucyjnej z Sarl La Riviere z siedzibą we Francji
18:25 30-11-2015
Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A.
16:07 24-11-2015
Rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
16:01 24-11-2015
Wyznaczenie daty ostatniego dnia notowań praw do akcji serii I i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii I
20:48 20-11-2015
Proponowana zmiana Statutu Adiuvo Investments S.A.
20:44 20-11-2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
15:13 17-11-2015
Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii I
20:06 13-11-2015
Podpisanie aneksu przedłużającego umowę dystrybucyjną z Ambu A/S
18:18 06-11-2015
Data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku
19:03 05-11-2015
Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. oraz HealthUp sp. z o. o. oraz jej założycielami
17:32 04-11-2015
Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Adiuvo Investments S.A.
13:37 04-11-2015
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Adiuvo Investments S.A.
15:52 28-10-2015
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Adiuvo Investments S.A.
20:21 20-10-2015
Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. oraz Sound Object Technologies S.A., i zalożycielami spółki celowej
17:52 15-10-2015
Korekta do Korekty raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 15.10.2015 r - Zakończenie subskrypcji akcji serii I
17:47 15-10-2015
Korekta do raportu bieżącego nr 14/2015 - Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Pana Michała Sołowowa
15:59 15-10-2015
Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Pana Michała Sołowowa
15:55 15-10-2015
Zmiana stanu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez FTF Columbus S.A.
14:55 15-10-2015
Korekta raportu bieżącego nr 11/2015 z dnia 14.10.2105 r - Zmiana staniu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Investors TFI
14:22 15-10-2015
Korekta raportu bieżącego nr 12/2015 z dnia 14.10.2015 r - Zakończenie subskrypcji akcji serii I
14:11 15-10-2015
Korekta raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 9.10.2015 r - Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.
14:06 15-10-2015
Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 9.10.2015 r - Dopuszczenie akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A. na GPW
14:00 15-10-2015
Korekta do raportu bieżącego nr 5/2015 - Rejestracja akcji w KDPW
13:55 15-10-2015
Korekta raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 9.10.2015 r - Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.
21:04 14-10-2015
Zakończenie subskrypcji akcji serii I
21:00 14-10-2015
Zmiana staniu posiadania akcji spółki Adiuvo Investments S.A. przez Investors TFT
22:46 13-10-2015
Podpisanie umowy nabycia akcji serii A pomiędzy Joint Stock Polish Investment Fund C.V. oraz Manta Instruments Inc.
22:39 13-10-2015
Podpisanie umowy dystrybucyjnej z NAN03H w Korei
15:30 09-10-2015
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I Adiuvo Investments S.A.
15:26 09-10-2015
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.
15:23 09-10-2015
Dopuszczenie akcji serii A, B, C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A. na GPW
15:19 09-10-2015
Rejestracja akcji w KDPW
15:14 09-10-2015
Wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C, E, F, G, H, I i J Adiuvo Investments S.A.
12:43 06-07-2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2015
18:07 03-06-2015
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investment S.A.
00:00 01-06-2015
Uzyskanie dostępu do ESPI
Znajdź nas na