Raporty ESPI

 

Proszę wybrać rok:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015


09:00 01-12-2020
Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. umowy dystrybucyjnej dot. produktu medycznego
09:00 30-09-2020
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
09:00 04-09-2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
09:00 03-09-2020
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
09:01 31-08-2020
Powołanie osoby nadzorującej w Adiuvo Investments S.A.
09:00 31-08-2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
09:00 28-08-2020
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
09:00 24-08-2020
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
09:00 04-08-2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
10:00 31-07-2020
Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 18/2020 dot. zawarcia umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
09:00 31-07-2020
Zawarcie umowy dot. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
09:00 30-06-2020
Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
09:00 28-05-2020
Dopuszczenie produktu medycznego do sprzedaży na rynku europejskim
09:00 27-04-2020
Zawarcie ramowego porozumienia o współpracy przez spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
09:00 27-04-2020
Aktualizacja informacji nt. dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
09:00 23-04-2020
Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
09:00 23-04-2020
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09:00 14-04-2020
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych i raportu kwartalnego
12:00 08-04-2020
Zawarcie umowy kredytowej
10:00 15-02-2020
Zmiana adresu siedziby emitenta
10:00 15-02-2020
Raport bieżący ESPI nr 5/2020
12:00 03-02-2020
Raport Bieżący ESPI nr 4/2020
10:00 29-01-2020
Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 03/2020
10:00 29-01-2020
Raport bieżący ESPI nr 3/2020
12:00 22-01-2020
Raport bieżący ESPI nr 2/2020
16:00 07-01-2020
Raport Bieżący ESPI nr 1/2020
Znajdź nas na