Kalendarz wydarzeń

 

Najbliższe wydarzenia

17 grudnia 2018r.

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

 

Wydarzenia, które się odbyły

21 listopada 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018r.

22 października 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za III kwartał 2018 r.

29 sierpnia 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 r.

30 lipca 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I półrocze 2018 r.

23 maja 2018r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.

23 kwietnia 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I kwartał 2018 r.

30 kwietnia 2018r.

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2017 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017 r.

31 marca 2018r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za rok obrotowy 2017 r.

25 stycznia 2018r.

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

27 grudnia 2017r.

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

25 października 2017r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za III kwartał 2017roku

24 listopada 2017r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017roku

15 września 2017r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017roku

16 sierpnia 2017r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I półrocze 2017roku

30 czerwca 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.

26 kwietnia 2017r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za I kwartał 2017

26 maja 2017r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017roku

12 kwietnia 2017 r.

Publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2016

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016

13 marca 2017r.

Rozpoczęcie okresu zamkniętego przed publikacją wyników finansowych za 2016 rok

14 listopada 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

30 listopada 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadze Adiuvo Investments S.A. odbyło się 30 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

31 sierpnia 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku

22 września 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadze Adiuvo Investments S.A. odbyło się 22 września 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

30 czerwca 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. odbyło się 30 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

16 maja 2016r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku

21 marca 2016 r.

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego za 2015 rok

Publikacja jednostkowego raportu okresowego za 2015 rok

12 stycznia 2016r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. odbyło się 12 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

17 grudnia 2015r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. odbyło się 17 grudnia 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

16 listopada 2015r.

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

14 sierpnia 2015r.

Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku

25 czerwca 2016r.

Publikacja korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

15 czerwca 2015r.

Publikacja jednostkowego i skosolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

30 czerwca 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investment S.A. odbyło się 30 czerwca 2015 r. o godz. 11.00  w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

15 maja 2015r.

Publikacja kwartalnego raportu za I kwartał 2015 roku

 

Znajdź nas na