Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji akcji.

 

Komercjalizująca technologie biomedyczne spółka Adiuvo Investments odstępuje od przeprowadzenia emisji akcji. W niesprzyjającym otoczeniu dla podwyższenia kapitału spółka rozważa alternatywne źródła finansowania, w tym finansowanie instrumentami dłużnymi.

Po zakończeniu analizy szczegółowych parametrów potencjalnej oferty wtórnej akcji, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji oraz skalę bieżących potrzeb finansowych, zarząd Adiuvo Investments podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia emisji do 1,62 mln akcji serii N w oparciu o uchwałę NWZ z 25 stycznia br.

- W naszej ocenie, obecny kurs akcji nie oddaje wartości Adiuvo Investments i potencjału spółki, a także nie odzwierciedla poziomu zainteresowania produktami spółek portfelowych wśród potencjalnych partnerów branżowych, z którymi prowadzone są rozmowy o możliwości współpracy. Bieżąca działalność przebiega zgodnie z założonym planem i jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez założyciela i wiodącego akcjonariusza. Zarząd rozważa jednocześnie możliwości pozyskania finansowania dłużnego z udziałem inwestorów zewnętrznych – mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Adiuvo Investments SA.

Adiuvo Investments aktualnie prowadzi rozmowy z partnerami branżowymi w odniesieniu do rozwiązań, rozwijanych w sześciu spółkach portfelowych. Rozważane są rożne formy współpracy -  od inwestycji kapitałowych przez finansowania badań klinicznych połączone z opcją globalnych praw do sprzedaży produktu po całkowitą sprzedaż praw do produktu w ramach transakcji przejęcia. Już osiem spółek z portfolio Grupy Adiuvo Investments osiągnęło gotowość do ekspansji międzynarodowej swych produktów lub do sprzedaży technologii do partnera globalnego.

- Rozwój naszych produktów zajął nieco więcej czasu, niż planowaliśmy pierwotnie, co rynek kapitałowy bardzo mocno zdyskontował. Z pokorą przyjmujemy tę reakcję. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że realizacja spodziewanych transakcji sprawi, że inwestorzy przekonają się o zasadności przyjętego modelu biznesowego, a kurs akcji powróci do poziomów odzwierciedlających wartość fundamentalną spółki i potencjał monetyzowanych innowacji o zasięgu globalnym, zarówno w ramach obszaru nutraceutycznego, jak również w zakresie wyrobów medycznych i medycyny cyfrowej – podkreśla Anna Aranowska-Bablok.

Dodaje, że w trakcie prowadzonych rozmów z partnerami strategicznymi spółka będzie finansować działalność ze środków założyciela (Pan Marek Orłowski) i ze źródeł alternatywnych, których struktura pozostaje otwarta.

Znajdź nas na